Matematičke simulacije u ovoj igraonici namjenjene su igri i učenju. 

*The executable versions of all simulations by PhET Interactive Simulations, University of Colorado 

Interaktivna simulacija matematičkog njihala. 

Zadaću je napravila Anica Antolek Hrgar, Tehnička škola Čakovec


*by PhET Interactive Simulations, University of Colorado