Laboratorijske simulacije na jednom mjestu. Edux koristi dva sustava simulacija. Simulacije u HTML5 formatu rad su Sveučilišta u Koloradu, SAD, distribuirane s licencom creative commons-attribution. Više o njima na:

PhET Interactive Simulations
University of Colorado
https://phet.colorado.edu

Simulacije napravljene u javi dio su softverskog alata Easy Java/JavaScript Simulations. Distribuirane su uz GNU General Public License (free, copyleft license for software and other kinds of works).

Nadamo se da ćete se zabaviti i puno toga naučiti uz ove simulacije.