R A S T

             Program RAST osmišljen je kao niz projekata koje će učenici provoditi u svojoj sredini, na način da će sami izabrati temu i cilj projekta - izazova u svojoj okolini, a kroz projekt raditi na smišljanju i provedbi rješenja za postavljeni izazov. 

Program je orijentiran na razvoj interesa djece i mladih u području ekologije, zaštite okoliša, klimatskih promjena i održivog razvoja, kao i na razvijanje kreativnosti i inovativnosti te suradničkih, istraživačkih, poduzetničkih i informatičkih vještina.

Cilj programa je razvoj sustava podrške potencijalno darovitoj djeci i mladima u području ekologije, zaštite okoliša, klimatskih promjena i održivog razvoja. 

                Kroz program RAST, učenike bi potaknuli na aktivno sudjelovanje u svojim zajednicama prepoznavanjem realnih problema i izazova svoje okoline, ali i promišljaju o mogućim rješenjima te realizaciji istih.


R – razlučiti što je problem kojim se u projektu žele baviti

A – analizirati što se može učiniti, pronaći primjere rješenja sličnog problema, utvrditi koje je rješenje primjenjivo na problem koji su identificirali, istražiti tko im pri tome može pomoći, tko ih može financirati, kome se mogu obratiti…

S – smisliti projekt rješenja problema koji su odabrali - kroz koji vremenski period, tko, na koji način.. će sudjelovati u njihovom projektu

T – provesti u djelo svoj plan, odnosno testirati svoje ideje u stvarnom svijetu i pokušati riješiti postavljeni problem izradom modela.