Što je program “Baština”?

 

Ideja multidisciplinarnog pristupa programima je ono čemu ćemo stremiti u svim programima. Pri promišljanju poticajnih programa u društveno humanističkom, umjetničkom i drugim područjima koje ne želimo ukalupiti u klasične programe Centra izvrsnosti, tu ideju smo odlučili od samog početka uključiti u promišljanje svih aktivnosti koje skupnim imenom nazivamo program “Baština”.

Program je to  koji pretpostavlja multidisciplinaran pristup koji bi uključivao povijest, zemljopis, geografiju, biologiju, geologiju, likovnu kulturu, glazbenu kulturu, arhitekturu, turizam, prirodu, društvo, etnologiju, etimologiju, religijsku pismenost, tehničku kulturu, hrvatski jezik, strane jezike, mrtve jezike, sportsku pismenost, tehničku pismenost, filmsku pismenost, medijsku pismenost…


Projekt je namijenjen potencijalno darovitim učenicima u umjetničkom i humanističkom području, kao i svim učenicima koji su zainteresirani za projektnu nastavu, interdisciplinarni pristup, suradničko, istraživačko i inovativno učenje.

Provodit će se kao aktivnost u matičnim školama, pod vodstvom koordinatora projekta – motiviranog, kreativnog i svestranog učitelja, nastavnika, stručnog suradnika ili ravnatelja.


Projekt je namijenjen potencijalno darovitim učenicima u umjetničkom i humanističkom području, kao i svim učenicima koji su zainteresirani za projektnu nastavu, interdisciplinarni pristup, suradničko, istraživačko i inovativno učenje.

Provodit će se kao aktivnost u matičnim školama, pod vodstvom koordinatora projekta – motiviranog, kreativnog i svestranog učitelja, nastavnika, stručnog suradnika ili ravnatelja.