More znanja je zamišljeno kao program za online provjeru znanja koji će na platformi Edux – Centar znanja CI SDŽ okupljati sve polaznike željne znanja, razvijanja i produbljivanja vještina te primjene naučenog gradiva u nastavnom procesu odgojno-obrazovnog sustava.

Zamišljeno je kreirati ispite po nastavnim predmetima i to cjelinama koje se obrađuju tijekom nastavne godine temeljem kurikula proizašlih provedbom „Škole za život.“

Svrha uspostave programa je obogaćivanje programa unutar odgojno-obrazovnog sustava za učenike te uvođenje učenika, ali i škola u drugačiji pristup nastavi s naglaskom na vrednovanje i samovrednovanje učeničkih postignuća te jačenje uloge ključnih kompetencija na cjeloživotno učenje.

Provedba programa za online provjeru znanja zamišljena je tijekom školske godine gdje će učenici moći pristupati programima i sadržajima u bilo kojem trenutku, rješavati zadatke i po završetku imati konkretnu informaciju o točnim/netočnim odgovorima zajedno s pripadajućim točnim rješenjima i postupcima.

U školskoj godini 2020./2021. planirana je uspostava programa za matematiku.