Matematika na državnoj je maturi obavezan predmet. 

Pristupnici ga mogu polagati na višoj ili na osnovnoj razini. 

U nastavku ovog kolegija možete pronaći ispite s dosadašnjih državnih matura koji vam mogu poslužiti kao samostalna vježba i priprema za ispit državne mature iz matematike.

Pronaći ćete ispite više i niže razine koje možete rješavati online. Povratna informacija bit će ocjena koju biste dobili na ispitu državne mature u toj generaciji. 

Nadamo se da će vam ovakav način učenja pomoći u što boljoj pripremi za nadolazeće ispite državne mature.


Želimo vam puno sreće!Matematika na državnoj maturi obvezan je predmet. 

Pristupnik može polagati ispit iz matematike na višoj ili na osnovnoj razini. 

U nastavku ovog kolegija možete pronaći ispite s dosadašnjih državnih matura koji vam mogu poslužiti kao samostalna vježba i priprema za ispit državne mature iz matematike.

Nadamo se da će vam ovakav način učenja pomoći u što boljoj pripremi za nadolazeće ispite državne mature.


Želimo vam puno sreće!