Znanstvene simulacije (kemija, fizika, biologija) u ovoj igraonici namjenjene su igri i učenju. 

*The executable versions of all simulations by PhET Interactive Simulations, University of Colorado 


U ovoj simulaciji izgradi sam atom od elementarnih čestica!

*by PhET Interactive Simulations, University of Colorado

U ovoj simulaciji izgradi sam atom od elementarnih čestica!

*by PhET Interactive Simulations, University of Colorado