Osnovni cilj programa je omogućiti polaznicima izradu robota kroz razvijanje kreativnosti uz usvajanje osnovnih znanja i vještina iz područja robotike i CAD/CAM tehnologija.