U petom modulu polaznici će se upoznati sa osnovnim pojmovima

vezanim za evaluaciju i izvještavanje na Erasmus+ i ESF projektu.

U praktičnom dijelu nastave polaznici će izraditi 

evaluaciju i izvješće o evaluaciji na zadanom primjeru.