U četvrtom modulu polaznici će se baviti

izradom plana provedbe projekta, promotivnim aktivnostima 

te planom nabave.

Tijekom praktične nastave u svoje projekte uvrstit

će navedene elemente.