U trećem modulu polaznici će se upoznati s pojmom projekta:

što je projekt, koja je njegova svrha i osnovna obilježja, PCM...

Mentori će kroz više sati predavanja na primjeru jednog Erasmus+ i jednog ESF projekta

sa polaznicima proći sve elemente izrade razrade 

projektne ideje, izrade i provedbe projekta.

Između dva bloka predavanja polaznici će u dogovoru s mentorima

izraditi praktični dio nastave s ciljem samostalne izrade projektne prijave.