U prvom modulu upoznat ćete se sa kohezijskom politikom, vrstama strukturnih fondova i njihovim 

specifičnostima te sa osnovnim karakteristikama programa EU.

U praktičnom dijelu nastave polaznici će proučiti vrste strukturnih fondova i odrediti u koji/e se uklapa njihova ustanova te pripremiti kratki izvještaj o tome.