Programabilni logički kontroler je malo digitalno računalo koje se korist u automatizaciji upravljačkih sustava. PLC povezuje različite senzore(temperature, brzine, nivoa tekućine, blizine, brzine vjetra...) koji prate uvjete rada i na osnovu tih podataka, a prema upisanom programu upravlja izvršnim uređajima: motorima, ventilatorima, pumpama, semaforom... Kroz nastavu ćemo naučiti programirati PLC, a nakon toga odmah na panelima u laboratoriju provjerti ispravnost programa uključujući i isključujući DC motore i ventilatore na osnovu pokazivanja senzora, podešavati brzinu vrtnje trofaznog motora, aktivirati i deaktivirati alarmni sustav, pretakati pumpama vodu iz spremnika, automatizirati parkiralište na osnovu trenutnog broja vozila na njemu, otvarati i zatvarati Maslenički most na osnovu izmjerene brzine vjetra i još mnogo toga. S obzirom da je upravljanje korištenjem PLC-a standard automatskih upravljačkih sustava (na brodovima, u industrijskoj automatizaciji, pri upravljanju "pametnom kućom"), poznavanje PLC programiranja je kompetencija vrlo tražena i cijenjena na tržištu rada.