Mother Earth program support course/kolegij za podršku programu Mother Earth

Unaprjeđenje OCD-a, osnivanje i vođenje udruga, ustanova, poduzeća i gospodarstava.

Program se sastoji se od skupnih i individualnih konzultacija te vježbi, a koncipiran je na primjerima dobre prakse i studijama slučaja.

Moduli se provode vikendom u trajanju od 12 sati po modulu.

Mjesto održavanja: Livno