Cilj programa je podići kapacitet polaznika za samostalnu pripremu i provedbu projekata financiranih iz sredstava Europske unije (Europski strukturni i investicijski fondovi i programi Unije) te naučiti polaznike kako samostalno pripremiti i provesti projektni prijedlog. Program se sastoji od skupnih i individualnih konzultacija te vježbi. 

Program je koncipiran na primjerima dobre prakse i studijama slučaja. 

Materijali s predavanja su dostupni, a tijekom provedbe programa imate priliku praktično primjenjivati stečena znanja i vještine uz vodstvo iskusnih mentora. 

Dragi polaznici,

dobro došli na e-kolegije edukacije naziva "Izrada projektnih prijedloga za vanjsko financiranje"

Kroz pet povezanih modula naši mentori vodit će vas kroz male i velike tajne projekata...

U ovom uvodnom dijelu upoznat ćemo se međusobno i upustiti u tematiku projekata te projektnog planiranja...


Sretno!

U prvom modulu upoznat ćete se sa kohezijskom politikom, vrstama strukturnih fondova i njihovim 

specifičnostima te sa osnovnim karakteristikama programa EU.

U praktičnom dijelu nastave polaznici će proučiti vrste strukturnih fondova i odrediti u koji/e se uklapa njihova ustanova te pripremiti kratki izvještaj o tome.U trećem modulu polaznici će se upoznati sa

strateškim pristupom fondovima, strategijama i politikama

u okviru EU i RH, s naglaskom na HR 2030.

U praktičnom dijelu nastave polaznici će uz vodstvo mentora

izraditi razvojni plan (ciljeve) za svoju ustanovu. 
U trećem modulu polaznici će se upoznati s pojmom projekta:

što je projekt, koja je njegova svrha i osnovna obilježja, PCM...

Mentori će kroz više sati predavanja na primjeru jednog Erasmus+ i jednog ESF projekta

sa polaznicima proći sve elemente izrade razrade 

projektne ideje, izrade i provedbe projekta.

Između dva bloka predavanja polaznici će u dogovoru s mentorima

izraditi praktični dio nastave s ciljem samostalne izrade projektne prijave. U četvrtom modulu polaznici će se baviti

izradom plana provedbe projekta, promotivnim aktivnostima 

te planom nabave.

Tijekom praktične nastave u svoje projekte uvrstit

će navedene elemente. U petom modulu polaznici će se upoznati sa osnovnim pojmovima

vezanim za evaluaciju i izvještavanje na Erasmus+ i ESF projektu.

U praktičnom dijelu nastave polaznici će izraditi 

evaluaciju i izvješće o evaluaciji na zadanom primjeru. Kroz ovaj kolegij polaznici će se moći upoznati s primjerima dobre prakse.

Iskusni mentori predstavit će projekte koje su provodili

te na praktičnim primjerima diskutirati s polaznicima o projektima.

Polaznici će kroz praktični dio iz prezentiranih projekata

moći izvući elemente projekta i tako se upoznati s osnovnim pojmovima.