Centar izvrsnosti matematike - Aktivnim radom unutar programa polaznici će produbiti temeljna matematička znanja i proširiti ih dodatnim sadržajima s ciljem boljeg razumijevanja složenih odnosa u matematici. Razvit će sposobnost primjene metoda matematičkog mišljenja, modeliranja i kritičkog propitivanja postavljenih modela u rješavanju problemskih situacija iz života. Istražujući matematičke koncepte spoznat će važnu ulogu matematike u razvoju suvremenog društva.