Ova videkonferencijska soba namijenjena je polaznicima CIP-a osnovnih škola. 

Mjesto za razgovor, ugodno druženje, komunikaciju,....


Ova videkonferencijska soba namijenjena je polaznicima CIP-a srednjih škola. 

Mjesto za razgovor, ugodno druženje, komunikaciju,....